Daň z nabytí nemovitých věcí je minulostí

Daň z nabytí nemovitých věcí je minulostí

Zrušení 4% daně z nabytí nemovitých věcí je definitivní. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod zák. č. 386/2020 Sb. a je účinný od 26. 9. 2020. Zákon má i další dopady a souvislosti.

Pokud jste koupili nemovitost a lhůta pro podání daňového přiznání uplynula dnem 31. března 2020 a později, zaniká pro Vás povinnost zaplatit 4% daň z nabytí nemovitých věcí a v této souvislosti nemusíte podnikat vůči finančnímu úřadu žádné kroky. V praxi jde o vklady povolené katastrem nemovitostí v průběhu prosince 2019. 

Přijatý zákon se dotýká rovněž limitu odpočtu úroků ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru apod. (použitých poplatníkem na financování bytových potřeb) jako odpočitatelné položky v daňovém přiznání. V případě úvěru poskytnutého v příštím roce (od 1. ledna 2021) si budete moci uplatnit odpočitatelné úroky v hodnotě maximálně 150 tisíc Kč, u úvěru poskytnutého ještě do konce letošního roku si budete moci odečíst až 300 tisíc korun. 

Změny se dočkal také tzv. časový test pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob, a to ze současných pěti na deset let (toto ustanovení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021). Od této daně budete osvobozeni, pokud jste nemovitost vlastnili alespoň 10 let (původně bylo 5 let), nemovitost jste užívali k vlastnímu bydlení alespoň 2 roky, anebo jste peníze získané prodejem nemovitosti použili k obstarání své vlastní bytové potřeby. Vlastní bytovou potřebou se rozumí ve zkratce výstavba domu, jednotky, koupě pozemku, domu, jednotky, vstup do družstva s užíváním bytu, údržba a změna stavby domu, jednotky, vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky nebo domu, úhrada za převod podílu v obchodní korporaci spojená s převodem práva nájmu, splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb – pro kompletní informaci doporučujeme přečíst čl. III nového zákona s názvem Změna zákona o daních z příjmů. U zděděných nemovitostí se desetiletý časový test zkracuje o dobu, po kterou nemovitost vlastnil zůstavitel. 

V případě daní vždy velmi doporučujeme služby zkušeného daňového poradce. Zaplacení odborného poradenství se Vám mnohonásobně vyplatí.

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době.Kontaktní formulář