Jak na prodej bytu s trvalou nájemní smlouvou

Jak na prodej bytu s trvalou nájemní smlouvou

V minulém článku jsme se zabývali prodejem bytu s nájemníkem. Nyní se podíváme na stejnou situaci, ale předpokládejme kupce, který chce koupit Váš prázdný byt. V této chvíli je nutné začít od nájemní smlouvy. Pokud máte nájemní vztah smluvený na dobu určitou, pak je nutné termín ukončení nájemní smlouvy respektovat. Samozřejmě vždy je možné zkusit se s nájemcem domluvit. Nejednou se stává, že uděláte nájemci radost, protože i on se potřebuje odstěhovat dříve.

Pokud máte uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, je výpověď složitější. Abyste mohli dát výpověď, musíte tak učinit z důvodů uvedených v občanském zákoníku 89/2012 Sb, konkrétně v § 2288:

(1) „Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

(2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že

a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,

b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

(3) Vypoví-li pronajímatel nájem z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, uvede výpovědní důvod ve výpovědi.“

 

Z uvedeného je patrné, že prodej bytu není důvodem pro dání výpovědi. Samozřejmě i v takovém případě lze jednat s nájemcem o podmínkách ukončení nájmu. Pokud se ovšem vystěhovat odmítne, je nutné hledat mezi prodávajícími kupce, který byt koupí i s nájemníkem. Pokud bude nový kupec potřebovat svůj nově koupený byt na bydlení pro své rodinné příslušníky podle výše uvedeného paragrafu, odst. 2, dá po převodu vlastnického práva k bytu na sebe původnímu nájemníkovi výpověď a byt tak pro své blízké uvolní. V takovém případě se musí do uvolněného bytu do měsíce nastěhovat nebo do dvou týdnů začít s rekonstrukcí bytu, jinak má původní nájemce právo si byt znovu pronajmout nebo požadovat nahrazení vzniklé škody.

Rádi byste se poradili ohledně prodeje nebo koupě bytu s nájemníkem? Svěřte nám své starosti a my se Vám rádi o vše postaráme. Doporučíme Vám zkušeného hypotečního makléře pracujícího napříč bankovním trhem, zajistíme pro Vás odbornou inspekci nemovitosti, naši zkušení právníci prověří právní stav kupované nebo prodávané nemovitosti a my Vás rádi zastoupíme při jednáních s kupujícími nebo prodávajícími.

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době – už třicet let.Kontaktní formulář