Jak na pronajímání nemovitosti cizincům?

Jak na pronajímání nemovitosti cizincům?

Vracíme se k problematice ubytovávání občanů Ukrajiny. Jaké povinnosti pro vás vyplynou, pokud pronajmete svůj byt za úhradu cizinci?

Pronajímání bytu se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a z pohledu tohoto zákona je lhostejné, zda ubytováváte občana České republiky nebo člověka s jinou státní příslušností. Ale už z hlediska zákona 326/1999 Sb o pobytu cizinců na území České republiky (ve znění zákona č. 274/2021, kterým se původní zákon mění po odchodu Velké Británie z EU), pro vás ubytování cizince znamená určité povinnosti navíc.

Zákon stanovuje pojem „ubytovatel“, kterým je každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo kdo ubytovává více než 5 cizinců (pokud nejde o osoby blízké). V § 100 a násl. jsou vyjmenovány základní povinnosti ubytovatele. Patří mezi ně:

  • informovat policii o ubytování cizince, 
  • vést a předložit na požádání domovní knihu
  • neprodleně informovat policii o případném úmrtí cizince, 
  • umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat (aniž by bylo porušeno jeho právo na soukromí), 
  • zajistit cizinci přiměřené bydlení, 
  • vydat cizinci na jeho žádost tzv. potvrzení o ubytování 

Předně je ubytovatel povinen oznámit policii do tří pracovních dnů, že ubytovává cizince. Tuto povinnost splní tím, že předloží přihlašovací tiskopis (zpracovaný podle § 103 písm. b) nebo stejnopis listinného dokumentu, který obsahuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu nebo prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře (internetová aplikace UBYPORT). Pokud máte ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, měl byste si zřídit poslední typ komunikace s policií. V takovém případě budete muset uschovávat cizincem vyplněný a podepsaný přihlašovací tiskopis po dobu 6 let od ukončení ubytování. Výše uvedená přihlašovací povinnost se netýká cizinců do 15 let věku.

Přihlašovací tiskopis by měl obsahovat informace z cizincem předloženého cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, osvědčení o registraci, pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu. 

Co se týká domovní knihy, jde o dokument v listinné formě, do něhož ubytovatel zaznamenává základní informace o nájemci (v rozsahu tzv. přihlašovacího tiskopisu) a o začátku a konci ubytování. Domovní knihu musí být ubytovatel schopný na požádání předložit policii. Zápisy v knize musí být uvedeny v aktuálním čase, posloupně, jeden za druhým. Stejný systém vedení záznamů platí obdobně pro uspořádání listinných dokumentů nahrazujících domovní knihu. Domovní knihu musí ubytovatel uschovávat po dobu 6 let od posledního zápisu, resp. od ukončení ubytování cizince.

Další podrobnosti včetně tzv. potvrzení o ubytování přineseme v příštím příspěvku.

Rádi byste se poradili ohledně hypotéky, koupě nebo prodeje nemovitosti? Svěřte nám své starosti a my se Vám rádi o vše postaráme. Při koupi Vám doporučíme zkušeného hypotečního makléře pracujícího napříč bankovním trhem, zajistíme pro Vás odbornou inspekci nemovitosti, naši zkušení právníci prověří právní stav kupované nemovitosti a my Vás rádi zastoupíme při jednáních s prodávajícími. Při prodeji Vaší nemovitosti zajistíme kompletní služby, konkrétní postup s Vámi rádi detailně probereme. 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době – už třicet let.Kontaktní formulář