Jak na zajištění ubytování pro cizince?

Jak na zajištění ubytování pro cizince?

Znovu se vracíme k problematice ubytovávání cizinců a k tomu, jaké povinnosti pro vás vyplynou, pokud pronajmete svůj byt nebo dům za úhradu cizinci.

Základními povinnostmi pronajímatele je, že budete muset do tří dnů od podpisu nájemní smlouvy informovat policii o ubytování cizince plus pravidelně aktualizovat informace o ubytování v domovní knize. Další vaší povinností bude velmi pravděpodobně vydat cizinci na jeho podnět tzv. doklad (potvrzení) o zajištění ubytování. S žádostí o jeho vystavení se setkáte prakticky vždy, neboť je součástí procesu udělení povolení k pobytu cizince na území ČR (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt a přechodné pobyty občanů z třetích zemí, EU, EHP nebo Švýcarska. Potvrzení se vydává většinou minimálně na období jednoho roku. 

Jako doklad o zajištění ubytování může cizinci sloužit buď originál nebo ověřená kopie vaší nájemní smlouvy, případně podnájemní nebo obdobné smlouvy o ubytování. Podpisy na těchto dokumentech není nutné úředně ověřovat. V případě podnájemní smlouvy počítejte s tím, že cizinec bude muset doložit nájemní smlouvu mezi nájemcem a vlastníkem nemovitosti. Samostatný souhlas pronajímatele s uzavřením podnájemní smlouvy se už nepožaduje.

Další možností je pro cizince potvrzení o zajištění ubytování, které vydá vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti. Podpis na tomto dokumentu musí být úředně ověřený (tzv. legalizaci provádí notář, advokát nebo ho získáte na kontaktním místě Czech pointu – na krajských, některých obecních úřadech a na poště). Případně je možné dokument podepsat před zaměstnancem Odboru azylové a migrační politiky MV. Povinná legalizace není nutná pro občany EU. 

Potvrzení o zajištění ubytování může být na žádost cizince posláno na Ministerstvo vnitra elektronicky, a to buď e-mailem (s elektronickým podpisem) na adresu elektronické podatelny MV, nebo prostřednictvím datové schránky oprávněné osoby na ID adresu MV.

Cizinec se samozřejmě může při žádosti o povolení pobytu prokázat (spolu)vlastnictvím nemovitosti v ČR např. výpisem z katastru nemovitostí, ale to už se netýká našeho tématu. 

Více informací naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/doklad-o-ubytovani.aspx , kde lze stáhnout aktuální formuláře potvrzující ubytování – zvlášť pro fyzické a právnické osoby.

Jak už jsme zmínili, je povinností poskytovatele ubytování informovat policii nejen o začátku ubytování cizince, ale pro případ, že se cizinec z nájmu sám neodhlásí, také nahlásit jeho odstěhování. Doporučujeme proto preventivně do tří dnů informovat MV, že cizinec ukončil nájem. 

Rádi byste se poradili ohledně hypotéky, koupě nebo prodeje nemovitosti? Svěřte nám své starosti a my se Vám rádi o vše postaráme. Při koupi Vám doporučíme zkušeného hypotečního makléře pracujícího napříč bankovním trhem, zajistíme pro Vás odbornou inspekci nemovitosti, naši zkušení právníci prověří právní stav kupované nemovitosti a my Vás rádi zastoupíme při jednáních s prodávajícími. Při prodeji Vaší nemovitosti zajistíme kompletní služby, konkrétní postup s Vámi rádi detailně probereme. 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době – už třicet let.Kontaktní formulář