Jak probíhá prodej nemovitosti?

Jak probíhá prodej nemovitosti?

Zajímá Vás, co všechno Vás čeká při prodeji Vaší nemovitosti? Odpověď není jednoznačná, rozhoduje právní stav Vaší nemovitosti, typ vlastnictví a skutečnost, zda bude kupující platit hypotékou atd. Pojďme si to shrnout.

Stáhněte si na www.cuzk.cz výpis z Vašeho LV a zkontrolujte právní stav nemovitosti. Jsou všechny stavby na pozemku zkolaudované? Nezůstala Vám na LV zapsaná už neplatná omezení vlastnického práva, např. nevymazané zástavní právo apod.? Jsou věcná břemena aktuální? Banku poskytující hypotéku kupujícímu bude zajímat, kdo vlastní přístupovou cestu. (Zajistí náš právník.)

Dalším krokem je určení reálné kupní ceny, a to porovnáním Vaší nemovitosti s aktuální nabídkou podobných nemovitostí na trhu a za pomoci cenových map (cenové mapy pozemků v některých městech a cenové mapy skutečných prodejních cen nemovitostí). Špatné nacenění Vám „vezme body“ při vstupu na trh – nové nabídky nemovitostí se těší intenzivnímu zájmu velkého okruhu zájemců. Pokud neprodáte na počátku inzerování, pak už je to složitější a časově náročnější. (Máme zkušenosti a stanovíme skutečnou reálnou cenu.)

Poté Vás čeká příprava nemovitosti na prodej (home staging), kterou byste neměli podceňovat už jen proto, že kvalitní fotografie dobře „prodávají“. Připravte si také podklady pro zájemce o koupi – čím jsou informace podrobnější, tím nabývá obchod na důvěryhodnosti. Inzerát uveřejněte na kvalitních realitních serverech, jen tak oslovíte dostatečné množství zájemců. (Víme, jak na to.)

Nyní přichází období prohlídek. Pokud zájemci nepřichází nebo nemají zájem o koupi, není něco v pořádku – nikoli s trhem, ale s Vaším inzerátem, případně s průběhem prohlídek. Ideální je situace, kdy se Vám po uveřejnění inzerátu kromě mnoha realitních makléřů ozývají rovněž skuteční zájemci o koupi. Prohlídky by tak měly začít týden až dva po uveřejnění inzerátu. Zájemci si v této fázi obchod rozmýšlí, ptají se, žádají další informace, které nestihli zaznamenat nebo které nedostali. Pečlivě se věnujte každému zájemci, nikdy nevíte, který z nich bude kupující. (Jednání s klienty jsou náš denní chléb.)

Nakonec budete mít vážného zájemce a čeká Vás podpis rezervační smlouvy, kterému předchází kolečko připomínek a jednání ohledně podmínek prodeje a termínu předání. Čím je rezervační smlouva podrobnější, tím více si v budoucnosti ušetříte starostí. Nezapomeňte si v textu smlouvy ošetřit pokutu za odstoupení od koupě nemovitosti, abyste si byli jistí, že zájemce má o obchod skutečně vážný zájem. (Smlouvy máme připravené.)

V tuto chvíli je pro další vývoj obchodu důležité, zda bude kupující platit svými penězi, anebo si bude brát hypotéku. Tato problematika je složitější, budeme se jí věnovat zvlášť. Předpokládejme, že se vše daří a zájemce má zajištěné peníze. V tuto chvíli už Vás čeká finále celého obchodu - kolečko jednání a připomínkování znění kupní smlouvy a smlouvy o úschově kupní ceny.  Pokud máte podepsáno, je téměř vyhráno. Jakmile bude celá kupní cena (bez rezervační platby) připsaná na účet úschovy, podá příslušná osoba (advokát, notář, pracovník banky, realitní makléř) kupní smlouvu společně s návrhem na vklad vlastnického práva na příslušné pracoviště katastrálního úřadu. Nevyužití úschovy kupní ceny se Vám může hrubě nevyplatit. (Spolupracujeme s výbornými hypotečními makléři a prověřenými právníky. Realitní procesy známe.)

Nyní Katastrální úřad zapíše nové vlastnické právo. V této době je nutné sledovat svoji schránku (fyzickou, datovou) a rychle reagovat na poštu z katastrálního úřadu. Jako majitelé dostanete vyrozumění o změně právních poměrů na Vašem LV (plomba), ale hned poté by mohla následovat výzva k doplnění či opravě chybných údajů v kupní smlouvě apod. Pokud takovou výzvu včas nezachytíte, bude Vás čekat nové kolo zápisu vkladu a někdy i budete muset čekat na uplynutí doby vzdání se práva na odvolání. Ideální je sledovat vývoj vkladového řízení na internetu a zároveň denně kontrolovat poštu. Nakonec katastrální úřad zašle účastníkům řízení vyrozumění o novém vkladu vlastnického práva. (Zplnomocněte nás a budete mít dvojí kontrolu.)

Po změně majetkového práva v katastru nemovitostí proběhne zpravidla do týdne předání nemovitosti (záleží na dřívější dohodě), při kterém zaznamenáte do protokolu stav předávané nemovitosti a zapíšete stavy všech měřičů energií. Předávací protokol slouží k převodu služeb a energií na nového majitele. K přepisu odběru elektřiny a plynu bude ještě nutná spolupráce z důvodu zrušení původních smluv s dodavateli energií. (Předání můžeme zajistit i bez Vaší přítomnosti, ostatně jako téměř celý obchod.)

A mezitím Vám konečně schovatel kupní ceny pošle na Váš účet kupní cenu. (Gratulujeme!)

---

Nejste si jisti, zda to všechno sami zvládnete, budete na to mít čas a pevné nervy? Svěřte nám své starosti s prodejem Vaší nemovitosti a my se Vám rádi o vše postaráme. 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době.Kontaktní formulář