Jak rozdělit stavební pozemek

Jak rozdělit stavební pozemek

Máte kolem svého domu velký pozemek, který zcela nevyužíváte a rádi byste ho oddělili a prodali? Chcete na části svého pozemku do budoucna pro někoho blízkého povolit stavbu rodinného domu? Řešením je oddělení nového pozemku, což je proces, který musí projít specifickým řízením.

Pojďme si nejprve definovat, co je stavební pozemek. Podle stávajícího stavebního zákona č. 183/2006 Sb, § 2, odst. 1, písm. b) je „stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje (dále jen „společné povolení“), anebo regulačním plánem“. Ve zkratce jde o to, aby byl pozemek zahrnutý v rámci územního plánu obce do zastavitelné oblasti, kde se na něj vztahují specifické předpisy ohledně vzhledu a umístění staveb. 

Před samotným oddělením nového pozemku je nutné zajistit příjezdovou cestu z veřejně přístupné pozemní komunikace, na to je nutné myslet hned od počátku. Také si zjistěte, jaký nejmenší pozemek lze oddělit, aby na něm nový vlastník mohl postavit rodinný dům. Je důležité znát informaci (pokud takový předpis existuje), jak daleko od hranice sousedního pozemku může nový dům stát. Doporučujeme zvážit ideální tvar pozemku. Pokud to lze, navyšte výměru pozemku např. pro výstavbu samostatné garáže / dvojgaráže a bazénu. Díky tomu bude nový pozemek pro kupujícího plnohodnotný, při prodeji bude o něj mít zájem více zájemců a vy tím dosáhnete vyšší prodejní ceny. Na druhé straně i malé pozemky se dobře prodávají, protože jsou cenově dostupnější.

Stáhněte si regulativy územního plánu pro svoji obec nebo si zajděte na odbor územního plánování. Možná vám zde navíc dají tip na potenciální kupce, kteří ve vaší lokalitě pátrají po parcele ke koupi.

Na stavebním úřadě se ptejte na detaily, pište si poznámky. Pokud pracovníci úřadu nejsou příliš ochotní, požádejte o územně plánovací informaci pro váš pozemek. Chvíli si na ni počkáte, ale vše podstatné se z ní dočtete a navíc se vám bude později hodit pro budoucího kupce, kterému územně plánovací informace pomůže při rozhodování, zda bude moci na vaší parcele postavit svůj vysněný dům. Zároveň požádejte o adresy dotčených orgánů, které bude nutné obeslat se žádostí o vyjádření k oddělení pozemku.

Samotné oddělení pozemku musí schválit obec, jinak katastr nemovitostí nový pozemek nezapíše. Pro první žádost postačí plánek katastrální mapy (lze ho stáhnout z internetu) se zakreslením situace (hraniční čára a příjezdová komunikace). Stavební úřad požádejte o souhlas s dělením pozemku a k žádosti doložte vyjádření dotčených orgánů. Vydání rozhodnutí je zpoplatněno. Žádost musí podepsat všichni spoluvlastníci pozemku.

Pokud se aktuálně v blízkosti vašeho pozemku chystá nebo probíhá rekonstrukce inženýrských sítí, požádejte o přípojku k nově oddělenému pozemku. Pozemek se Vám bude lépe prodávat.

Po úspěšném skončení územního řízení ve věci dělení pozemku požádejte geodeta, který má oprávnění oddělovat pozemky pro katastrální úřad, aby zpracoval geometrický plán a vytvořil nové číslo pozemku. Geometrický plán musí být opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel. Plán můžete vložit (společně se souhlasem s dělením od stavebního úřadu) na katastr nemovitostí, anebo můžete počkat na kupce a vložit ho do katastru nemovitostí společně s kupní smlouvou jako jeho neoddělitelnou součástí.

Rádi byste se poradili ohledně hypotéky, koupě nebo prodeje nemovitosti? Svěřte nám své starosti a my se Vám rádi o vše postaráme. Při koupi Vám doporučíme zkušeného hypotečního makléře pracujícího napříč bankovním trhem, zajistíme pro Vás odbornou inspekci nemovitosti, naši zkušení právníci prověří právní stav kupované nemovitosti a my Vás rádi zastoupíme při jednáních s prodávajícími. Při prodeji Vaší nemovitosti zajistíme kompletní služby, konkrétní postup s Vámi rádi detailně probereme. 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době – už třicet let.Kontaktní formulář