Jak si ohlídat vlastnictví své nemovitosti

Jak si ohlídat vlastnictví své nemovitosti

Jak často kontrolujete výpis ze svého LV? Kolikrát ročně se podíváte do katastru nemovitostí na právní stav svých nemovitostí?

Katastr nemovitostí od roku 2014 nabízí „službu sledování změn“, což je určitý druh hlídacího psa nemovitosti. Pokud dojde k jakémukoli zápisu vkladu, záznamu nebo poznámky, dostanete Vámi určeným informačním kanálem upozornění na to, že právní vztahy na Vašem listu vlastnictví jsou dotčeny změnou (na Vašem LV byla vyznačena plomba). 

Pokud se tak stane a Vy nebudete vědět, o co se jedná, neprodleně zajeďte na příslušné katastrální pracoviště a nechte si ofotit dokument, na základě kterého byla změna vyznačena. Může jít o obecnou informaci (např. změna číslování parcel), ale také např. o exekuční příkaz k prodeji nemovitosti (pokud nemáte v Registru obyvatel uvedenou svoji aktuální adresu, nemusíte se o exekuci dozvědět). Bohužel nemůže být vyloučen ani podvodný návrh na vklad nového vlastnického práva s cílem ukrást Vám nemovitost, kvůli kterému byla tato služba a ochranná lhůta pro zápisy změn zavedena.

Rychlá reakce je na místě, protože máte pouhých 20 dní (počítáno od dne vyznačení plomby) na to, abyste se proti změně údajů začali bránit. Pokud nebudete dostatečně aktivní a lhůtu nestihnete, bude Vás stát ochránění Vašeho majetku zbytečné starosti a peníze. A pokud nezareagujete ani v ochranné promlčecí lhůtě tří let, nemovitost pravděpodobně definitivně ztratíte. 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že pečovat o svůj majetek se vždy vyplácí. Služba sledování změn stojí 200 Kč a je časově neomezená. Využít můžete také různé aplikace hlídače katastru, ale to doporučujeme až jako doplňkovou službu, neboť nejde o službu státem garantovanou.

Služba sledování změn je určena pro vlastníky, zástavní nebo podzástavní věřitele, oprávněné z věcného břemene, oprávněné z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo oprávněné z práva zpětné koupě, oprávněné z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýře nebo účastníků řízení o takovém právu.

Podmínkou podání žádosti je kromě výše uvedeného povinnost prokázat svoji totožnost. Podat žádost lze proto jednoduše datovou schránkou, u které je Vaše totožnost automaticky prokázána. Pokud datovou schránku nemáte, je napoprvé zapotřebí zajít na nejbližší katastrální pracoviště. 

Rozmyslete si, jakým informačním kanálem Vás bude katastr informovat. Telefonní číslo nebo e-mailovou adresu si v průběhu let můžete změnit. Ideální se zdá být informování do datové schránky. Pro tento případ u ní mějte dobře nastavené heslo. Rozumná ochrana se v tomto případě vyplatí. Informování webovou službou vyžaduje specifické programové vybavení.

---

Nejste si jisti, jak na to? Obraťte se na nás s důvěrou a my Vám rádi poradíme.

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době.Kontaktní formulář