Opatrovnictví a prodej nemovitosti

Opatrovnictví a prodej nemovitosti

Pokud se chystáte darovat nemovitost svému nezletilému potomkovi, např. v rámci majetkového vyrovnání při rozvodu, je důležité si uvědomit, že jde o závažné rozhodnutí. Nakládání s nemovitostí již nebude ve vašich rukou a o případném budoucím prodeji bude rozhodovat opatrovnický soud, který posoudí, zda je prodej v zájmu dítěte. Tuto skutečnost naopak může přivítat prarodič, který se rozhodne darovat svůj majetek nezletilému vnoučeti. V podobné situaci se může ocitnout i rodina, v níž nezletilý zdědí majetek po blízkém příbuzném a je na místě úvaha o prodeji.

Samotný prodej nemovitosti se z důvodu souhlasu opatrovnického soudu může zkomplikovat. Předně doporučujeme dopředu kontaktovat opatrovnický soud podle místa trvalého bydliště a zeptat se, jakým způsobem schválení prodeje bude postupovat. Ze zkušenosti víme, že některé soudy požadují ke svému rozhodnutí kromě žádosti již zcela kompletní podepsanou dokumentaci související s obchodním případem plus znalecký posudek s hodnotou ceny prodávané nemovitosti. Jiné soudy jsou vstřícnější a mohou vystavit předběžný souhlas s prodejem, který teprve později žadatel doplní o potřebnou smluvní dokumentaci a podklady.

V prvním případě rozhodnutí soudu přichází až po podpisu kupní smlouvy, což může znamenat následné nepříjemnosti. Proto je důležité zakomponovat hned v počátku obchodu do rezervační dohody a posléze do kupní smlouvy možnost, že soud prodej nepovolí, aby tuto skutečnost vzal kupující již dopředu na vědomí. Vyhnete se tak sankcím vyplývajícím přímo z podepsané smluvní dokumentace nebo sporu o náhradu vzniklé škody. Obojí je zbytečné a vše se dá při otevřené komunikaci s kupujícím dopředu ošetřit. Stejně tak je vhodné komunikovat s bankou v případě vyřizování hypotečního úvěru.

Po prodeji nemovitosti je třeba počítat s tím, že finanční prostředky budou muset být zajištěny tak, aby je zákonný zástupce nezletilého neutratil, případně s nimi naložil výlučně v souladu s rozhodnutím soudu ve prospěch nezletilého.

Není Vám vše jasné nebo si nejste jisti, zda sami podobnou situaci zvládnete? Svěřte nám své starosti s prodejem nebo koupí nemovitosti a my se Vám rádi o vše postaráme.

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době.Kontaktní formulář