Pomoc občanům Ukrajiny s ubytováním

Pomoc občanům Ukrajiny s ubytováním

Rozhodli jste se pomoci lidem, kteří uprchli před válkou do naší země? Přinášíme základní informace, ať už pronajímáte bydlení za úplatu nebo pomáháte bezplatně.

Před válkou k nám utíkají lidé, kteří se nalézají v nejrůznějších životních situacích. Naše dveře jsou dokořán, jsme plni pochopení, přitom je zároveň nutné se vzájemně respektovat a dodržovat obecně závazná pravidla pro společné soužití. Jako pronajímatel nebo poskytovatel bezplatného ubytování se setkáte s utečenci osobně a budete jim nápomocni, aby se mohli prakticky zorientovat v nové situaci. Proto na tomto místě uvádíme základní informace.

Nejprve k obecným pojmům. Občané Ukrajiny mohou požádat o dočasnou ochranu osobně v Krajských asistenčních centrech na pomoci Ukrajině (centrum je minimálně v každém krajském městě a samozřejmě v Praze), v případě komplikované situace pak přímo na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP MV). K žádosti je třeba předložit vyplněný tiskopis (lze si stáhnout tiskopis pro ruční nebo elektronické vyplnění) a platný cestovní pas (ideálně plus fotografie 45 x 35 mm). V případě, že žadatel nemá cestovní doklad, je nutné počítat s tím, že bude muset za účelem potvrzení své státní příslušnosti navštívit Velvyslanectví Ukrajiny nebo Konzulát Ukrajiny, čímž se vyřízení žádosti protáhne. Víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území (tzv. speciální dlouhodobá víza pro občany Ukrajiny) jsou udělována ve standardním řízení na základě zákona č. 65 / 2022 Sb. 

Občané Ukrajiny, kteří utíkají před válkou, u nás mají právo na bezplatnou zdravotní péči. K jejímu poskytnutí je nutné nejprve získat Vízum za účelem strpění a poté se dostavit na jakékoli Klientské pracoviště VZP ČR. Zde bude žadateli vystaven „Tuzemský průkaz (náhradní formulář) s plnou péčí v ČR“, na základě kterého je držiteli poskytována na území ČR zdravotní péče v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění. Pokud ještě cizinec nemá v ruce příslušné vízum a potřebujete neodkladně zdravotní péči, může pro poskytnutí lékařské péče vyhledat nejbližší, nejlépe státní nemocnici. Více informací naleznete v ukrajinštině / češtině na stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR www.pomocukrajine.vzp.cz  

Občané Ukrajiny, kteří jsou již v ČR ubytování, jsou povinni ohlásit změnu místa svého pobytu na území České republiky neprodleně do tří dnů na Krajských asistenčních centrech na pomoci Ukrajině (provoz je zajištěn pouze ve všední dny). Změnu lze nahlásit osobně nebo prostřednictvím tiskopisu zaslaného poštou na adresu některého z pracovišť OAMP MV. Na ohlašování změn e-mailem nebo telefonicky nelze brát zřetel. Tiskopisy lze stáhnout na stránkách www.mvcr.cz, a to na domovské stránce v sekci INFORMACE, kde je umístěn odkaz na „Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině“. Je zde rovněž odkaz „Psychologická pomoc pro občany – válka na Ukrajině“, kde naleznou vše potřebné nejen občané Ukrajiny přímo zasažení válkou, ale také učitelé, rodiče, veřejnost a lidé pomáhající.

Pokud bezplatně poskytujete bydlení občanům Ukrajiny, kteří utekli před válkou, máte právo požádat o tzv. solidární příspěvek ve výši 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného člověka, přičemž celková částka na jednu domácnost nesmí převýšit 12 tisíc korun měsíčně. Pro přiznání dávky není důležité, zda poskytujete ubytování ve vlastním bytě nebo v bytě pronajatém. Ubytování musí být poskytnuté minimálně po dobu šestnácti po sobě jdoucích dní. O příspěvek můžete žádat o měsíc zpětně. S ubytovanými není nutné podepisovat nájemní smlouvu. Pokud se přesto rozhodnete ji uzavřít, uveďte do výše nájemného částku 0 Kč a přidejte odstavec v tom smyslu, že smlouva je psána podle českého práva a případné spory bude řešit výlučně místně příslušný český soud. Plné znění poskytování příspěvku upravuje Nařízení vlády č. 73/2022 Sb. o příspěvku pro solidární domácnost. Více o něm v příštím příspěvku. 

Pokud pronajímáte nebo máte zájem pronajmout svůj byt za úhradu cizinci, jste povinni uzavřít s ním nájemní smlouvu, do tří dnů oznámit jeho ubytování na útvaru policie a jeho jméno uvést do domovní knihy společně s datem začátku a později ukončení ubytování. Do smlouvy je vždy nutné uvést přesné osobní údaje včetně rodného čísla a čísla pasu. Pokud má cizinec jiný průkaz totožnosti, opište maximum údajů včetně data a místa jeho vydání. Na poskytovatele ubytování cizincům za úplatu se vztahuje zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, resp. zákon č. 274/2021 Sb., kterým se původní zákon mění. Povinnosti tzv. ubytovatele naleznete v § 99 až § 102 a my vám je přiblížíme v jednom z dalších příspěvků. 

Rádi byste se poradili ohledně hypotéky, koupě nebo prodeje nemovitosti? Svěřte nám své starosti a my se Vám rádi o vše postaráme. Při koupi Vám doporučíme zkušeného hypotečního makléře pracujícího napříč bankovním trhem, zajistíme pro Vás odbornou inspekci nemovitosti, naši zkušení právníci prověří právní stav kupované nemovitosti a my Vás rádi zastoupíme při jednáních s prodávajícími. Při prodeji Vaší nemovitosti zajistíme kompletní služby, konkrétní postup s Vámi rádi detailně probereme. 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době – už třicet let.Kontaktní formulář