Právní rizika koupě nemovitosti

Právní rizika koupě nemovitosti

V minulém blogu jsme se soustředili na možná fyzická rizika při koupi nemovitosti vyplývající z nemovitosti samotné a z lokality, ve které je umístěna. Nyní se podívejme na nejčastější právní rizika převodu nemovitosti.

Základní informace o nemovitosti jsou k dispozici ve veřejných seznamech a rejstřících, především v katastru nemovitostí, obchodním rejstříku a dalších. Získáte tak základní přehled – jméno / název vlastníka, typ vlastnictví, práva vztahující se k nemovité věci či osobě jako např. zástavní právo, zákaz zatížení nebo zcizení, předkupní právo, služebnost (dříve věcné břemeno), existenci plomby nebo poznámky (poznámka rozepře, spornosti), může zde být zapsán nájem (nebo pacht), právo stavby (stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby.) aj.

Prověřte si nabývací titul, kterým prodávající nemovitost získal. Zpravidla jde o určitý druh smlouvy (kupní, darovací, směnná aj.) nebo veřejná listina (rozhodnutí soudu, dědictví aj.). Nabývací titul je veřejně přístupná listina, která je uložená na příslušném pracovišti katastrálního úřadu. 

Zpozorněte, když je na pozemku stavba, která není zapsaná na listu vlastnictví. Zvláštní situací také je, pokud stojí samostatná stavba na cizím pozemku (zde pozor na zákonné předkupní právo). Nechte si ukázat kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním nemovitosti.

Pozor na specifiku společného vlastnictví manželů (manželský majetkový režim, jeho smluvní či soudní úprava) a na rodinnou domácnost (souhlas manžela/ky s uzavřením zástavní/kupní/směnné aj. smlouvy).

Ve veřejném seznamu nemusí být zapsané právo nájmu, pachtu, zákonné předkupní právo spoluvlastníků (získané např. závětí), již zmíněné zákonné předkupní právo mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby na pozemku, zahájená exekuce na majetek, případně zahájené řízení o úpadku. Zásah do majetkového práva se na listu vlastnictví může objevit nečekaně, proto doporučujeme pravidelnou kontrolu listu vlastnictví.

Vždy doporučujeme sepsání kupní smlouvy u právníka, který má dlouholeté zkušenosti s převody nemovitostí a dobře se v problematice orientuje.

Není Vám vše jasné nebo si nejste jisti, zda vše sami zvládnete? Svěřte nám své starosti s prodejem nebo koupí nemovitosti a my se Vám rádi o vše postaráme. 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době.Kontaktní formulář