Připomínka zákona o realitním zprostředkování

Připomínka zákona o realitním zprostředkování

Rozhodli jste se prodat svoji nemovitost a přemýšlíte, zda se svěřit do péče realitního zprostředkovatele?

Realitní zprostředkování bylo po roce 1989 dosti živelné. Postupně se na českém trhu s nemovitostmi začaly prosazovat kvalitní realitní sítě, které chtěly dělat svoji práci poctivě a profesionálně. Přesto se stále objevovali tzv. obchodníci, kteří trpělivě budované dobré pověsti „realiťáků“ a hlavně prodávajícím i kupujícím škodili. Tomu všemu se snaží zamezit zákon o realitním zprostředkování.

Je nutné si uvědomit, že realitní obchod zdaleka není jen o uveřejnění inzerátu, sepsání smluv podle šablony na internetu a předání klíčů. Co se ve skutečnosti skrývá pod touto službou?

Největší předností pro obě strany obchodu je zkušený realitní zprostředkovatel s naučenými nebo přirozenými dovednostmi a obchodním talentem. Obchodní talent přitom neznamená zamlčovat, lhát nebo se podbízet. Dobrý obchodník se vyznačuje velmi dobrou komunikací, prezentačními dovednostmi (umí dobře představit nemovitost, aniž by cokoli zamlčoval), schopností analyzovat potřeby prodávajícího i kupujícího a v neposlední řadě schopností okamžitě adekvátně reagovat podle vývoje situace. Obchodní talent je hodně o intuici a také o schopnosti vcítění se. 

Aby se realitní zprostředkovatel choval vždy profesionálně, k tomu se snaží přispět zákon o realitním zprostředkování č. 39 / 2020 Sb., který nabyl účinnosti 3. 3. 2020. Podle tohoto zákona musí být základem služby písemná smlouva o zprostředkování, ve které se zájemce a realitní zprostředkovatel domluví na podrobnostech obchodu (minimálně je nutné uvést specifikaci nemovitosti, prodejní / nájemní cenu a výši provize).

V zákoně je rovněž vymezeno, co vše služba zahrnuje: poskytnutí inzertní služby, posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny, zpracování marketingu nemovité věci, obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí, zprostředkování poskytnutí právních služeb a zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy. Dále je zde mj. stanoveno, že realitní makléř musí být bezúhonný a rovněž pojištěný pro případ povinnosti nahradit zájemci způsobenou škodu výkonem realitního zprostředkování. 

Výhradní realitní zprostředkování může být podle zákona uzavřené maximálně na dobu šesti měsíců, přičemž může být opakovaně prodlužované. Realitní zprostředkovatel je povinen předat zájemci o uzavření obchodu veškeré informace: především výpis z veřejného seznamu (z katastru nemovitostí), informace o konkrétních závadách a omezeních, a to jak fyzických, tak právních, a informaci o výši provize. 

Zákon zamezil možnost vykonávat činnost realitního zprostředkovatele lidem, kteří nemají potřebné znalosti nebo zkušenosti.Kontaktní formulář