Přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Pokud vlastníte nemovitost, jste povinni podat do pondělí 31. ledna své přiznání k dani z nemovitých věcí. Tato informace je určená pouze novým vlastníkům nemovitosti, ať už jí je pozemek, stavba, bytová či nebytová jednotka. Daňové přiznání nemusí podávat ti poplatníci daně, kteří podávali přiznání v minulosti, a nic rozhodného se v roce 2021 u nich z hlediska výpočtu daně se nestalo.

Povinnost podat přiznání platí i pro vlastníky pozemků, kteří na svém pozemku zaevidovali existenci významného krajinného prvku podle § 4 zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. (povinnost evidence platila do konce roku 2021) a pro který zároveň mohou požádat o osvobození od daně.

Finančnímu úřadu musí oznámit novou skutečnost rovněž ti, kteří nemovitost prodali či darovali, případně ji jiným způsobem pozbyli. Daňové přiznání v tomto případě podávají pouze tehdy, pokud v daném kraji i nadále zůstávají vlastníky nějaké nemovitosti. Pokud v určitém kraji již žádnou nemovitost nevlastní, písemně tuto skutečnost oznámí příslušnému finančnímu úřadu.

Nutnost podat přiznání platí pro všechny, jejichž nemovitost prošla přístavbou, nástavbou, případně částečnou demolicí, pokud zároveň na základě těchto skutečností došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně ke zvýšení podlaží apod. Předmětem zdanění je rovněž dokončená a užívaná inženýrská stavba.

Došlo-li ke změně výměry parcely např. na základě revize katastru nemovitostí, je nutné opět tuto změnu ohlásit. 

Pokud se v obci, na jejímž katastru leží přiznávaná nemovitost, změnil koeficient pro výpočet daně, pak tuto skutečnost není třeba hlásit, neboť si ji finanční úřad zohlední sám.

Rádi byste se poradili ohledně koupě nebo prodeje nemovitosti? Svěřte nám své starosti a my se Vám rádi o vše postaráme. Při koupi Vám doporučíme zkušeného hypotečního makléře pracujícího napříč bankovním trhem, zajistíme pro Vás odbornou inspekci nemovitosti, naši zkušení právníci prověří právní stav kupované nemovitosti a my Vás rádi zastoupíme při jednáních s prodávajícími. Při prodeji Vaší nemovitosti zajistíme kompletní služby, konkrétní postup s Vámi rádi detailně probereme. 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době – už třicet let.Kontaktní formulář