Rizika družstevního vlastnictví

Rizika družstevního vlastnictví

Družstevní vlastnictví je v naší zemi zavedený a bezpečný způsob vlastnění bytu. Vlastníkem bytového domu včetně všech družstevních bytových i nebytových jednotek je družstvo a právě ono vykonává vlastnické právo.

Člen družstva má k bytu pouze právo nájmu a bytové družstvo se stará o správu domu a hospodaření s majetkem družstva. Většinou tento způsob funguje ke vzájemné spokojenosti obou stran. 

Ve chvíli, kdy se družstevník dostane do finančních potíží a přestane platit nájemné, může situace dojít až tak daleko, že mu zanikne právo nájmu a bytové družstvo ho vyloučí z členství. V takovém případě by mu mělo družstvo vyplatit skutečnou tržní hodnotu členského podílu v takové výši, aby mezi touto tržní hodnotou a výší vypořádacího podílu nebyly neodůvodněné rozdíly. Některá družstva mají tendenci vyplácet částky značně nižší, než je reálná tržní cena bytu, a pak je nutné se obrátit na soud. Toto vlastníci bytu řešit nemusí. 

K vyloučení z družstva může dojít výjimečně i z jiných vážných důvodů, než je neplacení nájemného. Podmínky členství jsou uvedeny ve stanovách družstva a před koupí družstevního bytu, resp. podílu na družstevním majetku, je nutné se s nimi seznámit a rozhodnout se, zda je můžete a chcete respektovat. K vážnému porušení stanov může dojít i pronajímáním bytu nebo rekonstrukcí bytu bez souhlasu družstva. O samotném vyloučení člena bytového družstva rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán bytového družstva určený stanovami, a pokud k takovému kroku dojde, je nutné neprodleně jednat, vznést písemnou námitku a věci uvést co nejdříve do pořádku.

Na druhé straně se můžete dostat do výjimečné situace, kdy koupíte byt v bytovém družstvu, které špatně hospodaří a v důsledku toho bude v budoucnosti majetek družstva prodán v dražbě. Je to zcela výjimečná situace, kterou ale nelze úplně vyloučit. Stejně tak jako nelze vyloučit, že může skončit i společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) v insolvenci, kdy si pak sousedé (majitelé bytů v osobním vlastnictví) vzájemně ručí za vzniklé dluhy. Vždy je dobré svěřit koupi nemovitosti, ať už v jakémkoli druhu vlastnictví, do rukou zkušeného advokáta a požadovat od něj náhled na hospodaření družstva nebo SVJ. A poté minimálně jedenkrát ročně dohlížet na řízení a ekonomii společenství.

Rádi byste se poradili ohledně koupě konkrétní nemovitosti? Svěřte nám své starosti a my se Vám rádi o vše postaráme. Doporučíme Vám zkušeného hypotečního makléře pracujícího napříč bankovním trhem, zajistíme pro Vás odbornou inspekci nemovitosti, naši zkušení právníci prověří právní stav kupované nemovitosti a my Vás rádi zastoupíme při jednáních s prodávajícími.

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době – už třicet let.Kontaktní formulář