Sněhová kalamita a úklid chodníků

Sněhová kalamita a úklid chodníků

Napadl první sníh a s ním je dobré si připomenout jak je to s povinnostmi kolem jeho odstraňování.

Rokem 2009 přešla povinnost zajišťovat schůdnost chodníku z majitele přilehlé nemovitosti na jeho vlastníka. V této souvislosti je třeba připomenout výjimku z tohoto pravidla, kdy nemusí být v zimě málo využívané chodníky udržovány.

Některé domy jsou spojené s místní komunikací krátkým chodníkem, který ještě patří do majetku vlastníka domu. V tom případě musí zajišťovat odklízení sněhu vlastník. V některých obcích existují vyhlášky, do jaké denní hodiny má být sníh odstraněn a chodník zprůchodněný. 

Majitelé domů nebo SVJ s nemovitostmi přímo sousedícími s místní komunikací nesou zodpovědnost už „jen“ za sníh padající ze střechy, uvolněné rampouchy a také za schůdnost schodů vedoucích z domu na chodník.

Úklid schodů v době sněhové kalamity tak bývá problematický, protože tuto nadstandardní povinnost firmy zajišťující úklid domu často odmítají jako prodělečnou. Majitel by tak měl bezpečnost ve svém domě zajistit na své náklady jiným způsobem. Také chodci musí v této době přizpůsobit svůj pohyb a na schodišti plném nanošeného sněhu zpomalit a případně využít zábradlí.

Dohady, kdo způsobil škody na zdraví, jsou nepříjemné pro obě strany a často je konkrétní situace těžko k posouzení. Každopádně je pro majitele domů a pro SVJ dobré uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, přičemž je nutné věnovat patřičnou pozornost rozsahu pojištění.

---

Svěřte nám své starosti s prodejem nebo koupí nemovitosti a my se Vám rádi o vše postaráme. 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době.Kontaktní formulář