Solidární příspěvek při ubytování občanů Ukrajiny

Solidární příspěvek při ubytování občanů Ukrajiny

Následující informace jsou určeny všem, kteří bezplatně pomáhají občanům Ukrajiny utíkajícím před válkou. Jak jsme informovali v předchozím příspěvku, občané Ukrajiny mohou v naší vlasti požádat o dočasnou ochranu, na základě čehož získají vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území a právo na bezplatnou zdravotní péči.

Nařízení vlády č. 73 ze dne 23. března 2022 upravuje podmínky poskytování příspěvku pro solidární domácnost, jehož přiznání upravuje § 8 zákona 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Příspěvek náleží osobě, která bezplatně poskytla cizinci s dočasnou ochranou ubytování. V rámci ubytování musí být ubytovanému občanu poskytnutý prostor pro odpočinek, pro přípravu stravy, pro osobní hygienu a záchod a zajištěn přístup k pitné vodě. 

Žádost o příspěvek musí obsahovat identifikaci žadatele, adresu nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování, identifikaci ubytovaných osob, údaje o době poskytování ubytování a čestné prohlášení žadatele, že ubytování poskytuje bezplatně a že poskytuje vše, co ubytovaný potřebuje (viz potřebný prostor pro odpočinek až po přístup k pitné vodě). Žádost vyřizuje krajská pobočka Úřadu práce a příspěvek je poukazován na účet žadatele, případně zasílán poštovní poukázkou. Příspěvek se nevyplácí do ciziny.

Solidární příspěvek se nepovažuje za příjem z hlediska státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižení a dávek dle zákona o sociálních službách. 

Nařízení vlády č. 73/2022 Sb. upřesňuje aktuální podmínky poskytování „solidárního“ příspěvku. Jak jsme již psali dříve, příspěvek se poskytuje za kalendářní měsíce březen až červen 2022 ve výši 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, přičemž lze zohlednit maximálně 4 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti. Podmínkou je, že ubytování bylo v období kalendářního měsíce ubytované osobě poskytnuto po dobu minimálně 16 dnů po sobě jdoucích. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 11. dubna 2022. 

Rádi byste se poradili ohledně hypotéky, koupě nebo prodeje nemovitosti? Svěřte nám své starosti a my se Vám rádi o vše postaráme. Při koupi Vám doporučíme zkušeného hypotečního makléře pracujícího napříč bankovním trhem, zajistíme pro Vás odbornou inspekci nemovitosti, naši zkušení právníci prověří právní stav kupované nemovitosti a my Vás rádi zastoupíme při jednáních s prodávajícími. Při prodeji Vaší nemovitosti zajistíme kompletní služby, konkrétní postup s Vámi rádi detailně probereme. 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době – už třicet let.Kontaktní formulář