Současný realitní trh, opatření vlády a ČNB

Současný realitní trh, opatření vlády a ČNB

Realitní trh i ekonomika se v naší zemi po jarním útlumu způsobeném koronavirovou krizí vzpamatovává. Ceny rezidenčního bydlení víceméně zůstávají na úrovni z letošního března. Vzhledem k pomalejšímu růstu reálné ekonomiky je ale dobré si uvědomit, že vzniká potenciál pro pokles cen nemovitostí. Ovšem na prognózu je stále brzy, hospodářskou situaci ovlivňuje mnoho nejrůznějších faktorů, jak vnitřních, tak vnějších.

Česká národní banka 18. června 2020 projednala Zprávu o finanční stabilitě 2019/2020. ČNB ve zprávě potvrdila poskytování hypotečních úvěrů až do výše 90 % ceny nemovitosti (při možnosti uplatnit 5% výjimku), a to s ohledem na nadhodnocení reálných cen bytů o 15 – 25 %. Jde o tzv. limit ukazatele LTV, což je poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti.

ČNB dále rozhodla o tom, že nadále nepovažuje za nezbytné nadále stanovovat u žadatelů o hypotéku tzv. limit ukazatele DSTI, což je poměr mezi celkovou výší všech měsíčních splátek a čistým měsíčním příjmem žadatele o úvěr. Limit ukazatele DTI, což je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu, ČNB zrušila již v dubnu letošního roku. ČNB však zároveň dlouhodobě upozorňuje na to, že riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu. Žadatel by si měl sám před podáním žádosti o úvěr dopředu promyslet svoji schopnost splácet svůj úvěr např. v případě snížení svého čistého příjmu nebo při zvýšení úrokových nákladů.

„Stabilizační a podpůrné programy vlády dodávají reálné ekonomice likviditu a brání překotné vlně úvěrových selhání. Měnově-politická opatření ČNB zase stabilizují dluhovou službu podniků a domácností a zavedením nových nástrojů preventivně podporují likviditu finančních institucí. Přesto je nutno počítat s tím, že u řady domácností a firem dojde k výraznému snížení příjmů, což může mít citelný dopad na jejich solventnost. Zvýšená rizika hrozí zejména po ukončení moratoria na splátky úvěrů na podzim tohoto roku,“ řekl Jan Frait, ředitel sekce finanční stability České národní banky.

V návaznosti na toto posouzení bankovní rada ČNB snížila sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 0,5 % s platností od 1. července 2020 z aktuální úrovně 1 %. Tímto krokem ČNB potvrzuje, že bude provádět makroobezřetnostní politiku tak, aby banky měly dostatečný prostor pro pokrytí předpokládaného nárůstu potřeby financování podnikatelského sektoru.

ČNB zároveň považuje za přirozené, že za silně nepříznivého vývoje domácí ekonomiky banky po případném rozpuštění proticyklické kapitálové rezervy využijí rovněž bezpečnostní kapitálovou rezervu a eventuálně i kapitálovou rezervu ke krytí systémových rizik, aby mohly dál poskytovat služby svým klientům.

Jak je patrné, vývoj reálné ekonomické situace a realitního trhu nelze předjímat a tak Vaše rozhodnutí, zda v tuto chvíli koupit nebo prodat nemovitost, může být i nadále obtížné. Pokud o tom uvažujete, je dobré vzít v potaz i to, že peníze mají pro každého z nás v různé době různou hodnotu.

Pokud se chcete poradit o svém konkrétním záměru koupit či prodat nemovitost, rádi Vám pomůžeme získat větší perspektivu pro rozhodování.

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době.Kontaktní formulář