Specifika družstevního bydlení

Specifika družstevního bydlení

Hodláte-li si koupit byt, pak máte možnost rozhodnout se pro byt v osobním (přímém) nebo v družstevním vlastnictví. Zatímco u osobního vlastnictví bude Vaše majetkové právo zaneseno do katastru nemovitostí, tak u družstevního vlastnictví nebude informace o právu užívání bytu veřejně přístupná, zápis bude zanesený pouze v databázi bytového družstva. Tento druh užívání bytu vznikl v minulosti, kdy se člen družstva podílel za pomoci svého členského vkladu na výstavbě bytového domu.

Družstevní vlastnictví má své výhody i nevýhody. Pojďme si je připomenout. 

Pořízení družstevního bydlení je rychlé a jednoduché. Stačí k tomu kupní smlouva s úředně ověřenými podpisy a ideálně s vyznačením nabytí právní moci, kterým je datum doručení smlouvy bytovému družstvu. Přes tuto jednoduchost rozhodně doporučujeme vyplatit kupní cenu z úschovy (advokátní, notářské, bankovní). Ideální je osobně si vyžádat od představenstva bytového družstva souhlas s převodem družstevního podílu a teprve poté dát pokyn k vyplacení kupní ceny. Cena družstevního podílu bývá značná a určitě se přitom vyplatí investovat do bezpečného převodu. Pokud si nepřejete, aby vedení družstva vědělo, za kolik jste podíl koupili, pak by mělo být možné pouze bytové družstvo o uzavření smlouvy informovat. V tomto případě převod musí oficiálně nahlásit obě strany. 

Družstevní byt bývá oproti bytu v osobním vlastnictví levnější, někdy až o více než deset procent, což bývá nejdůležitějším důvodem rozhodnutí pro tento druh vlastnictví. Pozor ale na unáhlenost. Je nutné si uvědomit, že pokud užíváte družstevní byt, tak je jeho skutečným majitelem bytové družstvo a vy máte k bytu pouze právo nájmu. Toto právo se odvíjí od vlastnictví odpovídajícího podílu majetku družstva a odpovídá velikosti užívaných prostor.

Nevýhodou družstevního vlastnictví je skutečnost, že oproti majitelům bytů v osobním vlastnictví musí družstevník respektovat souhlas či naopak omezení, a to ze strany bytového družstva. Týká se to např. pronajímání bytu. Družstevní vlastnictví se proto příliš nehodí pro lidi, kteří si pořizují byt za účelem dalšího pronajímání. Nenechte se mýlit tím, že aktuální stanovy bytového družstva možnost pronájmu povolují, protože to tak nemusí být také v budoucnosti. S omezením rozhodování je nutné počítat také při stavebních úpravách bytu.

Rovněž je třeba si uvědomit, že z logiky společného družstevního vlastnictví nelze družstevní byt zatížit jednostranným rozhodnutím např. zástavním právem při hypotéce. Proto se družstevní vlastnictví nehodí pro lidi, kteří potřebují k pořízení bytu hypotéku a přitom nemají možnost ručit jinou nemovitostí. Výjimkou je souhlas družstva s budoucím převodem družstevního bytu do osobního vlastnictví, se kterým si banky umí docela dobře poradit.

Podobné omezení rozhodování je spojené se služebností. Souhlas např. se zřízením práva doživotního užívání bytu může dát pouze vlastník, a tím je bytové družstvo. Pokud např. rodiče převedou svůj družstevní byt na dítě, pak přestávají být členy bytového družstva a nadále nemají užívací právo k bytu, i když dál mohou v bytě bydlet ve společné domácnosti. Ale jen po dobu, kdy je jejich dítě členem družstva. V případě osobního vlastnictví bytu zapsaného v katastru nemovitostí musí při prodeji bytu nový majitel zapsané právo doživotního užívání přijmout, v družstevním vlastnictví jste buď členem družstva, nebo nikoli.

.  

Nejste si jisti, zda se pro Vás hodí družstevní vlastnictví? Rádi byste se poradili ohledně koupě konkrétní nemovitosti? Svěřte nám své starosti a my se Vám rádi o vše postaráme. Doporučíme Vám zkušeného hypotečního makléře pracujícího napříč bankovním trhem, zajistíme pro Vás odbornou inspekci nemovitosti, naši zkušení právníci prověří právní stav kupované nemovitosti a my Vás rádi zastoupíme při jednáních s prodávajícími.

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době - už třicet let.Kontaktní formulář