Trvalý pobyt při nájmu bytu

Trvalý pobyt při nájmu bytu

Čas od času se setkáváme s dotazem, jak je to s přihlášením nájemce k trvalému pobytu. U starší generace se ještě objevuje hluboce zakořeněná obava se souhlasem k trvalému pobytu pramenící z doby před třiceti lety za éry socialismu, kdy bylo v určitých situacích složité až nemožné dát nájemci výpověď.

V současné době trvalý pobyt nezakládá žádná vlastnická práva k pronajaté nemovitosti a jako majitel nemovitosti tudíž můžete zůstat v klidu a navíc tuto situaci v nájemní smlouvě ani neřešit.

Pro nahlášení trvalého bydliště nepotřebujete mít souhlas majitele nemovitosti. K přihlášení k trvalému pobytu dle zákona 133/2000 Sb. §6 odstavec 6, potřebuje nájemce pouze vyplnit formulář a předložit důkaz, že nemovitost užívá (platnou nájemní smlouvu). Co se týká podnájmu, tak tady je již potřeba souhlasu pronajímatele.

Každý občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Je to adresa, která je pro úřady směrodatná z hlediska evidence obyvatel. V podstatě jde o adresu, kde byste si měli vždy vybírat poštu a kde doopravdy bydlíte. Místo trvalého pobytu musí být v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci a který je označen číslem popisným nebo evidenčním. Na základě trvalého pobytu máte nárok na umístění dítěte do školky, základní školy apod. Jediná adresa také zjednodušuje administrativní přehled o žadateli různých sociálních dávek a dávek v nouzi. V některých obcích je s trvalým přihlášením spojen např. poplatek za odvoz komunálního odpadu.

Odhlášení trvalého pobytu je vhodné ošetřit v nájemní smlouvě pokutou za neodhlášení. Je to jednoduché a srozumitelné.

Pro případ, že tato klauzule v nájemní smlouvě chybí, je nutné zajít na příslušný obecní úřad nebo městskou část Prahy a požádat o zrušení místa trvalého pobytu nájemce. Pro tento případ je nutné postupovat pečlivě při procesu ukončení nájemního vztahu. Doporučujeme mít písemnou dohodu o ukončení nájmu k určitému datu, případně písemnou výpověď, kde je uvedený důvod výpovědi (pozor, bez odůvodnění není výpověď platná!) a znovu uvést k jakému datu. Při předání prostor je nezbytné potvrdit si předávací protokol s datem předání. Pokud by cokoli ve vztahu s nájemcem nefungovalo, pak nezbývá přivolat policii, vniknout za jejich přítomnosti do bytu a nechat si o tom udělat protokol.

---

Chcete vsadit na jistotu? Svěřte nám své starosti s pronájmem nemovitosti a my se Vám rádi o vše postaráme. 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době - už třicet let.Kontaktní formulář