Zrušení daně z nabytí zpět do Poslanecké sněmovny

Zrušení daně z nabytí zpět do Poslanecké sněmovny

Senát ČR dne 12. 8. 2020 rozhodl vládní návrh na zrušení zákonného opatření č. 340/2013 Sb o dani z nabytí nemovitých věcí vrátit zpět do Poslanecké sněmovny k opravě legislativních chyb, které jsou v pozměňovacím návrhu schváleném na poslední chvíli Poslaneckou sněmovnou.

Pozměňovací návrh se týká znovunavrácení možnosti odpočtu z úroků z úvěru na zajištění bytové potřeby do textu zákona (nakonec se zastropením 150.000 Kč), se kterým už původní vládní návrh nepočítal. Dá se předpokládat, že po úpravě pozměňovacího návrhu a jeho provázání s konceptem celého zákona dojde k jeho konečnému odsouhlasení jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem a nakonec prezidentem.

Do schválení zrušení zákona nemusí podnikat noví majitelé nemovitostí vůči finančnímu úřadu žádné aktivity, protože se povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí odsouvá až do 31. prosince 2020 (generální pardon ministryně financí). Respektive jde o prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením.

Zaniknutí daňové povinnosti se podle vládního návrhu týká koupě nemovitých věcí, u nichž byl termín podání přiznání k dani z nabytí dne 31. března 2020 a později. V praxi se jedná o nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem během prosince 2019 a později. Rozhodující je nikoli termín podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ale den provedení vkladu. Pokud nemovitá věc nebyla zapsaná v katastru nemovitostí, pak je rozhodující, zda k nabytí vlastnického práva došlo v prosinci 2019 a později.Kontaktní formulář